img9Promovon mbrojtjen e të drejtave të njeriut, drejtësine dhe sigurinë sociale, paqen, zhvilliminim territorial dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.
 
Synon të sigurojë dinjitet dhe barazi, garantimin e të drejtave të personave  duke zhvilluar çdo formë të solidaritetit social ndërmjet individëve, duke luftuar cdo formë të varfërisë, duke promovuar iniciativa kulturore, edukative si dhe asistencë ligjore, sociale e shëndetësore.