Qendra per Administrim Social Ekonomik Territorial synon te analizoje se pari nevojat per trajnim dhe me pas ofrimin e trajnimeve ne nivele bashkekohore. Krijon programe specifike trajnimesh qe iu pergjigjen nevojave te vecanta dhe dinamikes se problematikave sociale. Nderkohe synohet nxitja e vullnetit individual por edhe institucional per t’u trajnuar.
img20 
Qendra ofron nje sere aktivitetesh trajnuese per organizata dhe individe duke perdorur politika dhe praktika te mbrojtjes sociale. Kurse trajnimi te shkurtra ofrohen edhe per institucione qe kerkojne te rritin njohurite dhe kapacitetet ne fushen e zhvillimit social dhe mbrojtjes se te drejtave te njeriut dhe te personave me nevoja te vecanta. img21

Trajnime ofrohen ndaj personave qe jane perfshire ne fushen e sherbimeve sociale duke perfshire nje sere programesh te dizenjuara per te kontribuar ne menyre efektive ne familje, tek te miturit, te rinjte, komunitetit rom dhe ne zhvillimin e komunitetit e shoqërisë.img22