ASET  Promovon dhe krijon ndërmarrje sociale ose forma të tjera sociale të njohura nga ligji për mbështetjen e familjeve në varfëri ose në nevojë, grave në nevojë, të miturve, fëmijëve rome, fëmijëve jetime, të rinjve, personave me nevoja të vecanta, të moshuarve në nevojë etj.
Ndermarrja sociale është nje përpjekje për perdorimin e teknikave te biznesit për të gjetur zgjidhje për problemet sociale. Ky koncept aplikohet për ti sherbyer interesit te komunitetit dhe jo maksimizimit te fitimit. Keto ndermarrje kontribuojne ne kohezion social, punesim dhe reduktim te pa barazive.
img9 img10

 
Qendra ASET synon qe nepermjet sipermarresve sociale te veproje si agjent  ndryshimi për shoqërinë, duke gjetur mundësi për të përmirësuar sistemin shoqeror dhe për të krijuar zgjidhje për të ndryshuar shoqërinë për më mirë. Ne kete menyre zhvillohen zgjidhje të reja për problemet sociale dhe pastaj i zbaton ato në një shkallë të madhe duke ju ardhur ne ndihme komuniteteve ne nevoje perfshire ketu familjet ne varferi, grave te dhunuar, femijeve rome, personave me nevoja te vecanta apo te moshuarve.
img12 img11
 


ASET mbeshtet idenë se ndermarrja sociale është duke u bërë një faktor vendimtar në zhvillimin dhe mirëqenien e shoqërive. Ajo i zhvillon aktivitetet te lidhura drejtperdrejt me qellimin perfundimtar te krijimit te vleres sociale.