Qendra “ASET” promovon, administron dhe organizon aktivitete parandaluese dhe shërbime sociale, shëndetësore, edukative, arsimore dhe krijuese për fëmijët, adoleshentët në nevojë ose atyre të braktisur, duke përfshirë edhe strukturat rezidenciale shëndetësore si dhe qendrat për mbrojtjen e të drejtave të tyre.
img23img23

Përdorimi i teknologjisë së informacionit në vitet e fundit tregon dobinë e lartë publike të këtyre mjeteve dhe mbështetjen që ato i japin rritjes së cilësisë dhe efektivitetit në kryerjen e funksioneve publike.